Whisk[e]y Club

Magyarországi Whisky Egyesület / Whisky Society of Hungary

Whisk[e]y Club header image 3

AZ EGYESÜLET

A Magyarországi Whisky Egyesületet a Fővárosi Bíróság mint társadalmi szervezetet a 11.645. sorszám alatt az alábbi adatokkal vette nyilvántartásba:

Az Egyesület neve

Magyarországi Whisky Egyesület (Whisky Society of Hungary)

Az Egyesület adószáma

18255889-1-43

Az Egyesület célja

Az eredeti minőségi whisk(e)y-k kedvelőinek összefogása, hagyományok ápolása, a kultúrált whisk(e)y-fogyasztás népszerűsítése, ismeretterjesztés, továbbképzés és folyamatos információcsere.

Az Egyesület célját megvalósító eszközök

Ismeretterjesztő tevékenységet folytat, szakmai tanácskozásokat, fórumokat, előadásokat, vitaüléseket rendez, nemzetközi kapcsolatokat tart fenn.

Az Egyesület tagsága

Rendes tagok

Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan belföldi és külföldi magánszemély, valamint olyan jogi személy és ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, amelyet érdekeltség vagy egyéb kapcsolat fűz bármely eredeti, bejegyzett whisk(e)y márkához, illetve aki vagy amely támogatja az Egyesület céljait és elfogadja az Alapszabályát, ezt belépési nyilatkozatával tanúsítja és tagdíjat fizet.

Tiszteletbeli tagok

Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a belföldi vagy külföldi szakember, közéleti személyiség, akinek érdemei, munkája, illetve életműve alapján az Elnökség – az Egyesület bármely tagjának javaslatára – egyszerű szavazattöbbséggel ezt a címet adományozza. A tiszteletbeli tagok tagságát oklevél tanúsítja.

Pártoló tagok

Pártoló tagok azok a belföldi és külföldi természetes és jogi személyek, akiknek az Egyesület Elnöksége ezt a címet adományozza, és aki az Alapszabályt elfogadja és vállalja az Egyesület erkölcsi és anyagi támogatását.


Az Egyesület szervezete

A Közgyűlés

Az Egyesület rendes tagjai alkotják a Közgyűlést, amely az Egyesület legfőbb testületi szerve. A Közgyűlés minden tagját egy szavazat illeti meg.

Az Elnökség

A Közgyűlés tagjaiból megválasztja az Egyesület képviseleti ls ügyintéző szervét, a 3 fős Elnökséget. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés három (3) évre választja.

Az Elnökség tagjai:

· Kovács Dávid Gábor, Elnök

· dr. Szántó István, Alelnök

· Morenth Péter, Alelnök

Az Egyesület gazdálkodása

Az Egyesület éves költségvetési terv alapján gazdálkodik, működésének pénzügyi alapjait a tagdíjak és az egyéb forrásokból beszerzett pénzeszközök képezik.

Az Egyesület a függetlenség és az önállóság elve alapján tart fenn kapcsolatot állami és önkormányzati szervekkel, társadalmi szervezetekkel, illetve tömegkommunikációs intézményekkel.

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat és nem támogat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól anyagi támogatást nem fogad el.

Az Egyesület Alapszabályát a 2005. április 4-i Közgyűlés fogadta el.
viagra extra super tadadel brand levitra atarax antabuse Accutane